กลุ่มสินค้า

ท่อเหล็ก

ท่อเหล็ก

กลุ่มท่อ STKM ซึ่งมีนำเข้าทั้งท่อที่มีตะเข็บ และไร้ตะเข็บ