กลุ่มสินค้า

สแตนเลส

สแตนเลส

กลุ่มสแตนเลสทางบริษัทมีสินค้านำเข้าทั้ง เกรด SUS303, 303CU 304, 430F, 416L, 420J2