กลุ่มสินค้า

เหล็กกล้า คาร์บอนด์

เหล็กกล้า คาร์บอนด์

เป็นเหล็กประเภทที่มีคุณสมบัติความแข็งแรง (STENGTH) และความอ่อนตัว (PUCTULITY) ที่เปลี่ยนแปลงได้กว้างมาก ตามปริมาณของคาร์บอนด์ที่มีอยู่ในเหล็ก ทำให้เหมาะที่จะเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน ตัวอย่างเช่น ในเหล็กคาร์บอนด์ ถ้ามีปริมาณของคาร์บอนด์ที่ต่างกันเพียงเล็กน้อยจะทำให้การชุบแข็ง ที่แตกต่างกันหรือการขึ้นรูปที่แตกต่างกัน

เหล็กกล้า คาร์บอนด์

เป็นเหล็กที่มีส่วนผสมของธาตุคาร์บอนด์เป็นหลัก มีอิทธิพลอย่างมากต่อคุณสมบัติทางกลของเหล็ก แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

  1. เหล็กกล้าคาร์บอนด์ต่ำ
    (Low Carbon ปริมาณคาร์บอนด์ไม่เกิน 0.25%)
  2. เหล็กกล้าคาร์บอนด์ปานกลาง
    (Medium Carbon ปริมาณคาร์บอนด์ 0.20 – 0.50%)
  3. เหล็กกล้าคาร์บอนด์สูง
    (High Carbon ปริมาณคาร์บอนด์ไม่เกิน 0.50-1.50%)