กลุ่มสินค้า

เหล็กกล้า ตัดง่าย

Free cutting steel

เหล็กกล้า ตัดง่าย กลึงง่าย

เหล็กกล้า ตัดง่าย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

คุณสมบัติ

Symbol of Class Chemical Composition AISI
C Mn P S Pb
SUM 11 0.08-0.13 0.30-0.60 0.040 max 0.08-0.13 1110
SUM 12 " 0.60-0.90 " " 1109
SUM 21 0.13 max 0.70-1.00 0.70-0.12 0.16-0.23 1212
SUM 22 0.13 max 0.70-1.00 " 0.24-0.33 1213
SUM 23 0.09 max 0.75-1.05 0.04-0.09 0.26-0.35 1215
SUM 25 0.15 max 0.90-1.40 0.07-0.12 0.30-0.40
SUM 31 0.14-0.20 1.00-1.30 0.040 max 0.08-0.13 1117
SUM 32 0.12-0.20 0.60-1.10 " 0.10-0.20
SUM 41 0.32-0.39 1.35-1.65 " 0.08-0.13 1137
SUM 42 0.37-0.45 " " " 1141
SUM 43 0.40-0.48 " " 0.24-0.33 1144
SUM 22 L 0.13 max 0.70-1.00 0.07-0.12 0.24-0.33 0.10-0.35
SUM 23 L 0.09 max 0.75-1.05 0.04-0.09 0.26-0.35
SUM 24 L 0.15 max 0.85-1.15 " " 12L14
SUM 31 L 0.14-0.20 1.00-1.30 0.040 max 0.08-0.13