เกี่ยวกับเรา

ดำเนินการโดยกลุ่มนักธุรกิจที่มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมเหล็กจากประเทศใต้หวันและประเทศไทยเป็นบริษัทดำเนินด้านธุรกิจการนำเข้าวัตถุดิบประเภทเหล็ก,สแตนเลส ( STAINLESS ) , ทองเหลือง จากประเทศญี่ปุ่น SUMITOMO และประเทศใต้หวันโดยวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายสินค้าสำหรับผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ ,เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ต่างๆในอุตสาหกรรมโรงงาน อีกทั้งทางบริษัทเน้นเรื่องการจัดส่งให้ตรงตามเวลา พร้อมคุณภาพสินค้าที่ดี

พ.ศ.2552 ปัจจุบันบริษัทได้เข้าสู่ระบISO 9001- 2008 และเปิดบริษัทแห่งใหม่ในนิคม อุตสาหกรรมสินสาครอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 เลขที่ 30/21 หมุ่ 1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร 034-452-419-23 แฟกซ์ 034-452-424 โดยมีพนักงานออฟฟิตทั้งหมด 13 คน และพนักงานโรงงาน 35คน